Vážení máte rádi zvuk tibetských misek, zvonků, činelků a jiných netradičních relaxačních muzikoterapeutických hudebních nástrojů nebo je neznáte a chcete si je živě poslechnout ? Ráda k vám přijedu.

Nabízím dvě varianty koncertu : 

a) KONCERT  RELAXAČNÍ

Koncert v kavárně v Domě Pánů z Lipé - Brno

- jedná se o poslech, vhodné pro každou věkovou skupinu - relaxace, meditace

V současné době nabízím 2 rozdílné a ucelené koncerty :

"Na křídlech tónů létá duše - Zrození světla"

"Transformační harmonizace - Vzestup vibrací"

Koncert na hradě KUNĚTICKÁ HORA

b) INTERAKTIVNÍ  KONCERT

Nabízím Vám muzikoterapeutický koncert, jehož součástí je i individuální prozvonění posluchačů, kteří mají chuť si procítit vibrace tibetských misek na vlastním těle.Koncert s meditací

Zažijete hodinu relaxace, při níž také můžete meditovat a tóny tibetských misek vás postupně přivedou do vašeho nitra a na jemnohmotné úrovni ozdraví vaše tělo, mysl i duši. Ti kteří si můj koncert již užili potvrzují uvolnění, harmonizaci a velmi niterně prožité pocity.

 

c) KONCERT  SOUKROMÝ - NAROZENINOVÝ

Máte v rodině narozeniny a chcete něco netradičního na vaší oslavě, chcete překvapit časem klidu, relaxace a hudby ve víru oslav. Můžete si objednat koncert konkrétně na den a čas, kdy budete oslavovat.

V rámci Brna přijedu sama, do další lokality budeme cestu řešit individuální domluvou, abych v ten správný čas k vám docestovala.

Počet posluchčů je dán kapacitou vámi zvoleného prostoru a míst k sezení či ležení (v případě zájmu o hlubinné meditační prožívání).

Já potřebuji prostor 2x3 m v případě měkčeného pódia, kde budu sedět na zemi

nebo 2 stoly či školní lavice pro mé nástoje, když hraji vestoje.

Koncert u vás

Koncert je vždy jedinečným výtvorem souhry mé energie a energie publika. Intuitivně jej ladím k potřebám posluchačů, ať už se jedná o 50 sedících posluchačů či 10 ležících meditujících, proto bude mé vystoupení neopakovatelným zážitkem nejen pro vaše uši, ale hlavně pro vaši duši.

 

Kde? 

dle domluvy - vás, dle domluvy

Kdy?

dle domluvy - stanovíme spolu vhodný termín i čas

Jak dlouho?

obvykle 1´nebo 2 hodiny - více dle dohody

Cena? 

Kč 3000,--  (v ČR)

Kdo?

 

ing. Jana Reme, koncertující muzikoterapeutka

mobil: 777454579

pevná: 549242582

email: janareme@email.cz

web : www.tibetskemisky.cz

Rezonance pro jednotlivce, páry a skupiny také na www.janareme.cz 

SEMINÁŘE PRO KAŽDÉHO KDO SE CHCE NAUČIT HRÁT NA TIBETSKÉ MÍSY

Základy hry na tibetské mísy

Seminář pro ty kteří se chtějí naučit hrát na tibetské mísy

 Základy hry na tibetské mísy

  

  

Těm z Vás, kteří se s netradičními nástroji chtějí seznámit a prožitkovou formou poznat jak hrát na tibetské mísy, misky, zvonky, činelky aj. netradiční hudební relaxační nástroje. Během semináře si vysvětlíme, ale především vyzkoušíte techniku úderu, kroužení, alikvótní modulace a také zažijete vibrace na vlastním těle. Pár slov také přidám o celostní muzikoterapii. Tuto nabídku, seminář mohu přizpůsobit také firmě, kroužku, centru či jiným skupinám, které si objednají seminář jako celek, pro vaše zaměstance, klienty aj.

 

Těším se na vaši spolupráci při realizaci semináře. 

 

"Kdo si Hraje, nezlobí, krásu tónů objeví !"

 

 Kde? 

 

u vás v centru, škole, firmě nebo u mne v pracovně v Brně 

nebo v Praze v Centru SEBEROZVOJE

 

Kdy?

 

dle domluvy - stanovíme spolu vhodný termín i čas

 

Jak dlouho?

 

3 hodiny pro skupinu jednotlivců - max. 12 účastníků 

pro organizované skupiny dle individuální domluvy a konkrétní objednávky

 

Cena?

 

V případě, že zorganizujete seminář  :

skupina nad 10 osob Kč 450, nad 3 osoby Kč 600, méně osob Kč 900 za osobu

a individuální seminář Kč 1800 za  osobu - 3h,

pro vaše klienty, kamarády, zaměstnance, žáky, učitele - nad 10 osob cena dohodou

 

Kdo?

 

ing. Jana Remerová, muzikoterapeutka

mobil: 604227856

pevná: 549242582

email: jana.remerova@seznam.cz

web :  www.remerova.cz

 

 

Už jste objevili ty krásné zlaté tajuplné nástroje ? Jistě ano. Hra na ně není ani jednoduchá ani příliš složitá. Chce to vidět, vědět, umět a zažít. To se naučíte právě u mne. Jedná se o tzv. 

 TRANSFORMAČNÍ MUZIKOTERAPIE

 

aneb Sebepoznání skrze MiskoHRANÍ

 

Cyklus seminářů zaměřený na jednotlivá sebepoznávací témata. Vyberte si jedno téma, které vás nejvíce zaujme nebo pojďte se mnou projít celým cyklem. 

 

Základní principy terapeutického MiskoHRANÍ

 

Pokračování principů terapeutického MiskoHRANÍ,

REZONANCE - uzdravení těla hudbou,

Pokračování REZONANCE - uzdravení duše

 

Tyto semináře jsou určeny pro pedagogy, teraperuty a aktivní lidi

Semináře pro pedagogy a nejen pro ně

 

 

Základní principy terapeutického MiskoHRANÍ,

Pokračování terapeutického MiskoHRANÍ, 

REZONANCE - uzdravení těla hudbou,

Pokračování REZONANCE - uzdravení duše

 

 

  

Těm z Vás, kteřé zaujalo moje MiskoHRANÍ a chtěji s netradičními nástroji více pracovat nebo se chtějí hlouběji seznámit a rozšířit svoje znalosti, ale také prožitky při poznání tohoto nástroje výuky, harmonizace a dokonce i léčby vašich dětí, klientů, žáků, dle vašeho oboru. Kurzy jsou především určeny pro pedagogy speciálních škol, ale i pro maséry a léčitele, dle domluvy je možné obsolvovat i individuálně, jinak je kurz určen prioritny pro skupiny. 

Kruzy na sebe logicky i systematicky navazují a proto je nutné je absolvovat v uvedeném pořadí. 

Základní principy terapeutického MiskoHRANÍ

 

Seminář obsahuje 5 základních kapitol :

1. Seznámení s terapeutickými záměry muzikoterapie tibetskými miskami

2. Uchopení vlastního nástroje a základů technik zvučení

3. Prociťování na vlastním těle v párovém procivčování hlubinnného zvuku

4. Sezámení s prevencemi při zpracovánání zvučivých podnětů klientem

5. Společenství rotujících misek

 

 

Po absolvování kurzu Základy Miskohraní se můžete přihlásit na navazující semináře.

 Kruzy na sebe logicky i systematicky navazují a proto je nutné je absolvovat v pořadí S10, S11 a následně S12 a S13 

Pokračování terapeutického MiskoHRANÍ

 

Seminář obsahuje 5 základních kapitol :

1. Seznámení s terapeutickými záměry celostní muzikoterapie tibetskými miskami

2. Rozšíření a procvičování technik zvučení a seznámení s doplňkovými nástroji

3. Struktura Prociťování na vlastním těle a skupinové procivčování hlubinnného zvuku

4. Prožitkové procvičení  znalostí MiskoHRANÍ - Hra na klienty

5. Závěrečné překvapení a konzulatace

 

Po absolvování kurzu Základy Miskohraní se můžete přihlásit na navazující semináře  

Ozdravná REZONANCE a její pokračování 

 

Více o semináři postupně doplním, zatím fotografie z mojí rezonance najdete na www.HARMONIZACE.eu

 

Těším se na vaši spolupráci při realizaci projektu

 

 Kde? 

 

u vás ve škole, v centru, ve firmě, v Centru SEBEROZVOJE, u mne v pracovně v Brně

 

Kdy?

 

dle domluvy - stanovíme spolu vhodný termín i čas

 

Jak dlouho?

 

2denní seminář - platí pro Základní principy MiskoHRANÍ i navazující pokračovací kurzy

 

Cena?

 

pro skupinu minimálně 3 osob Kč 2700 za osobu za 2 dny

!!!    v ceně semináře je zahrnuta jedna menší tibetské miska pro vás   !!!

Kč 4500,-- za 2denní seminář individuální

u hromadné objednávky pro vaši vlastní skupinu učitelů, zaměstnanců, klientů
= cena dohodou, dle volby nákupu nástrojů =

 

Kdo?

 

ing. Jana Remerová, muzikoterapeutka

mobil: 777454579

pevná: 549242582

email: jana.remerova@seznam.cz

web : www.remerova.cz 

 

Více fotografií z již uskutečněných akcí najdete na adrese :

www.tibetskemisky.cz

Jana Reme, ing.
Josefská 15, Brno, dveře 622
777454579